Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều)(khẩu ngữ)
    thức ăn, đồ ăn
    eatables and drinks
    đồ ăn thức uống