Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đục, sự mờ, sự xỉn
  sự ngốc nghếch
  sự buồn tẻ, sự chán
  sự cùn
  sự âm ỉ (đau)
  sự ế ẩm