Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

draggle-tailed /'dræglteild/  

  • Tính từ
    mặc váy dài lết đất
    ăn mặc nhếch nhác, ăn mặc lôi thôi lếch thếch