Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người cho dùng thuốc tê mê, người cho dùng chất ma tuý; người cho uống thuốc kích thích
    người nghiện (thuốc phiện, cocain...), người nghiện chất ma tu