Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, adv
    (âm nhạc) êm ái