Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

divagate /'daivəgeit/  

  • Nội động từ
    đi lang thang, đi vớ vẩn
    lan man ra ngoài đề, chệch đề (nói viết)