Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disappearance /,disə'piərəns/  

 • Danh từ
  sự biến mất
  at first nobody noticed the child's disappearance
  thoạt đầu chẳng ai để ý đến việc đứa bé biến mất cả
  vụ mất tích
  hầu hết các vụ mất tích đều là kết quả của hoạt động khủng bố