Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diabolism /dai'æbəlizm/  

  • Danh từ
    phép ma, yêu thuật
    tính độc ác, tính hiểm ác
    sự sùng bái ma quỷ; sự tin ma quỷ