Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (từ Mỹ defense)
  Danh từ
  sự phòng thủ; công trình phòng thủ
  weapons of defence and offence
  vũ khí phòng thủ và vũ khí tấn công
  công trình phòng thủ đất nước yếu kém quá
  công trình phòng thủ bờ biển
  sự bào chữa, sự biện hộ; lời bào chữa, lời biện hộ
  the defence
  luật sư bào chữa
  luật sư đưa ra lời bào chữa khôn khéo cho thân chủ
  (thể dục) sự phòng ngự; hậu vệ; sự bảo vệ danh hiệu vô địch
  the defence
  hậu vệ
  his third successful defence of the title
  sự bảo vệ thành công lần thứ ba danh hiệu vô địch của anh ấy

  * Các từ tương tự:
  defenceless, defencelessly, defencelessness