Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

debauchee /debɔ:'t∫i/  

  • Danh từ
    kẻ trác táng