Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

daintiness /'deintinis/  

  • Danh từ
    sự xinh xắn; sự thanh nhã
    sự sành ăn
    vị ngon lành