Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coruscate /'kɒrəskeit/  /'kɔ:rəskeit/

  • Động từ
    chói lọi, sáng loáng
    đồ nữ trang sáng loáng
    trí thông minh sắc sảo