Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

copybook /'kɒpibʊk/  

 • Danh từ
  vở tập viết
  Tính từ
  đúng bài bản
  đây là một hành động hết sức bài bản của cảnh sát, tất cả tội phạm đều bị bắt và toàn bộ tài sản bị mất đều được nhanh chóng thu hồi
  cũ rích, sáo
  copybook maxims
  những châm ngôn cũ rích