Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (từ Mỹ colorless)
  không màu, nhạt, xanh xao
  colourless cheeks
  đôi má xanh xao
  colourless liquid
  chất nước không màu (như nước lã…)
  vô vị
  a colourless existence
  cuộc sống vô vị