Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collation /kə'lei∫n/  

 • Danh từ
  sự đối chiếu, sự so
  Danh từ
  bữa ăn nhẹ (thường là ăn nguội, ngoài giờ ăn bình thường)
  a cold collation after the funeral
  bữa ăn nhẹ sau đám tang