Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coenobite /'si:nəbait/  

  • Danh từ
    (tôn giáo) người đi tu