Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sở cảnh sát
  phòng thuế
  (từ lóng) nhà giam
  Tính từ
  bị nghẹt, bị tắc; khó thở, ngột ngạt; nghẹn ngào
  choky atmosphere
  không khí ngột ngạt
  choky voice
  tiếng nói nghẹn ngào

  * Các từ tương tự:
  choky, chokey