Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự rượt bắt, sự đuổi bắt
  trò chơi đuổi bắt (của trẻ con)
  Ngoại động từ
  rượt bắt, đuổi bắt
  Nội động từ
  chạy trốn