Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cheekiness /'t∫i:kinis/  

  • Danh từ
    sự trâng tráo, sự hỗn xược