Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chap-fallen /'tʃæp,fɔ:lən/  

  • Tính từ
    có má xị
    a chap-fallen person
    người có má xị
    chán nản, thất vọng, buồn rầu