Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều chanteuses
    nữ ca sĩ chủ yếu ở các quán rượu