Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] nhanh, [một cách] nhanh nhẹn
    [một cách] mát mẻ;[một cách] khỏe khoắn