Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brassiness /'brɑ:sinis/  

  • Danh từ
    sự tựa đồng thau
    sự lanh lảnh
    sự trơ tráo