Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

boisterousness /'bɔistərəsnis/  

  • Danh từ
    sự ồn ào, sự náo nhiệt
    sự hung dữ