Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blissfulness /'blisfulnis/  

  • Danh từ
    niềm hạnh phúc, nỗi sung sướng