Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blackguardly /'blækgɑ:dli/  

  • Tính từ
    vô lại