Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều bijoux) (từ Pháp)
  đồ nữ trang
  Tính từ
  nhỏ nhỏ, xinh xinh, xinh xắn (thường nói về một ngôi nhà)
  a bijou residence
  một ngôi nhà ở xinh xắn

  * Các từ tương tự:
  bijoux