Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

belles-lettres /,bel'letrə/  

  • Danh từ
    (tiếng Pháp) (động từ số ít hay số nhiều)
    văn chương