Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bagatelle /'bægətel/  

 • Danh từ
  trò chơi luồn bi (gần giống bi-a)
  (âm nhạc) khúc bagaten
  cái chẳng là bao
  it cost about £25, a mere bagatelle for someone as rich as her
  cái đó giá khoảng 25 bảng, có đáng là bao đối với một người giàu như bà ta