Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assaulter /ə'sɔ:ltə/  

  • Danh từ
    người tấn công
    (pháp lý) kẻ hành hung
    (nói trại) kẻ hiếp dâm, kẻ cưỡng dâm