Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affluence /'æflʊəns/  

  • Danh từ
    sự dồi dào, sự sung túc, sự giàu có
    live a life of affluence
    sống sung túc, sống một cuộc sống giàu có