Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adventurousness /əd'ventʃərəsnis/  

  • Danh từ
    tính phiêu lưu, tính mạo hiểm
    tính liều lĩnh