Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    nịnh hót, nịnh nọt, bợ đỡ