Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (âm nhạc) gamut; scale