Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

youngling /'jʌɳliɳ/  

  • Danh từ
    (thơ ca) thanh niên, thiếu nữ
    thú con, chim con
    những con cừu non