Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  út
  younger brother
  em trai út
  younger son
  con trai út
  em
  Edison the younger
  Ê-đi-xơn em