Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều không đổi)
  đồng Yên (tiền Nhật Bản)
  Danh từ
  lòng khao khát; lòng mong mỏi
  tôi vốn khao khát được đi thăm nước Úc

  * Các từ tương tự:
  yen-shee