Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

yankeefied /'jæɳkifaid/  

  • Tính từ
    Mỹ hoá