Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cựa quậy, ngọ nguậy
  đừng có cựa quậy nữa, ngồi yên đi!
  thằng bé ngọ nguậy ngón chân
  luồn lách
  chúng nó tìm cách luồn lách chui qua lớp hàng rào dày
  wriggle out of something (doing something)
  (khẩu ngữ)
  lẩn tránh
  bà ta tìm cách lẩn tránh không trả lời tất cả các câu hỏi
  Danh từ
  sự cựa quậy, sự ngọ nguậy

  * Các từ tương tự:
  wriggler