Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bao phủ
  các ngọn đồi bao phủ trong sương mù
  mặt cô ta lúc nào cũng nở nụ cười
  quấn, cuộn
  con rắn quấn mình quanh cành cây
  cuồn cuộn
  khói cuồn cuộn bay lên chầm chậm