Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ woolens)(số nhiều)
    quần áo len (nhất là bằng len đan)