Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wooliness /'wʊlinis/  

  • Danh từ
    tính chất như len (của lông dê, chó…; của một số loại vải)
    tính chất mập mờ không rõ ràng