Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  lắc lư; lung lay; lảo đảo
  a wobbly tooth
  chiếc răng lung lay
  he is still a bit wobbly [on his legsafter his illness
  sau trận ốm chân nó vẫn còn lảo đảo