Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

withdrawal symptoms /wið'drɔ:əl, simptəmz/  

  • (y học)
    triệu chứng cai nghiện