Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

willing horse /wiliŋ'hɔ:s/  

  • Danh từ
    người làm việc vui vẻ tự nguyện