Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự hoang dại
  sự man di
  sự hoang vu
  sự dữ dội
  sự buông thả
  sự rồ dại