Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  lắc lư; ngọ nguậy
  thôi đừng ngọ nguậy nữa, ngồi yên nào
  đứa bé ngọ nguậy ngón chân
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  sự lắc lư; sự ngọ nguậy