Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whole-length /'houl'le/  

  • Tính từ
    toàn thân (bức chân dung)