Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trắng trắng
  a whitish blue
  màu xanh trăng trắng
  a whitish dress
  chiếc áo trăng trắng