Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (kỹ thuật) hệ thống truyền lực bằng bánh xe răng cưa